Tieners

Afhankelijk van de ervaringen op de basisschool en in de opvoeding maakt een hoogbegaafde tiener met zijn of haar eigen verwachting de overstap naar het Middelbare Onderwijs. Vaak wordt er gedacht dat het op de middelbare school leuker en beter wordt, soms heeft een kind er juist geen zin in.

> In de praktijk blijkt dat leerstof veelal bottom-up wordt aangeboden en van differentiatie is niet altijd sprake.
> De omgang en samenwerking met leeftijdgenoten, het toepassen van leer strategieën, het leren plannen en organiseren van je werk, het perfectionisme en het doorzetten op momenten dat iets niet meer zo vanzelf gaat, levert soms dillema’s die de motivatie flink kunnen beïnvloeden en het schoolgaan niet altijd gemakkelijk maken.

Daar waar iemand eerder vanuit begrip dingen kon volgen of kon uitvoeren wordt op de middelbare school vaker een beroep gedaan op het geheugen, onbekende leerstrategieën en  samenwerkingsvaardigheden.

De begeleiding van hoogbegaafde jongeren is vaak gerelateerd aan het functioneren op het voortgezet onderwijs; onderpresteren, leren leren, planning en organisatie, faalangst en motivatie zijn de meest voorkomende uitdagingen binnen de middelbare scholen.

Soms vraagt de begeleiding meer aandacht voor aspecten rondom “het zijn", de ontwikkeling van het creatieve denken,  het leven en het een eigen plek vinden binnen de wereld.

De volgende professionals bieden ondersteuning aan tieners en de volwassenen om hen heen:

The Poëtry of Creation
Praktijk HB, Praktijk voor Hoogbegaafdheid
> Buiten de Lijntjes
> Praktijk HIldebrand