Op de pagina’s onder dit menu onderdeel willen we je op een overzichtelijke manier inzage in de mogelijkheden in de regio groot Haarlem/Kennemerland bieden. Geclusterd naar doelgroep categorie vind je een korte omschrijving en eventueel een verwijzing naar de site van de betreffende organisatie of professional (zie ook professionals netwerk HBH) rondom Hoogbegaafdheid.

We proberen je via deze site informatie te bieden over hoogbegaafdheid in het algemeen, over ontmoetingen, peergroepen, het onderwijsaanbod en eventuele ondersteuningsmogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen en jongeren in de regio Haarlem en Kennemerland. Mis je iets? Stuur ons gerust een mail.

In de regio (groot) Haarlem, Kennemerland en de Haarlemmermeer houden diverse professionals en organisaties zich bezig met het onderwerp “Hoogbegaafdheid”.

Onder de Sublinken in dit menu tref je achtereenvolgens een stukje informatie aan over de betreffende Doelgroep en verwijzen we naar de mogelijkheden binnen de regio die ons bekend zijn.