Binnen de regio (groot) Haarlem zijn verschillende scholen die een apart aanbod voor meer- of hoogbegaafde leerlingen bieden in de vorm van een plusaanbod, plusklas en/ of functionarissen binnen de school die zich specialiseren in meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Basisonderwijs
Op verschillende scholen is een plusklas ingericht en diverse scholen in de regio doen mee met het vanuit het Samenwerkingsverband georganiseerde Day a Week aanbod. Op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zyud Kennemerland kun je meer informatie vinden over de mogelijkheden voor ondersteuning door ouderconsulenten of specialisten hoogbegaafdheid die vanuit het samenwerkingsverband samenwerken met de basisscholen.

Gespecialiseerde Basisscholen
> Sanyu Onderwijs in Haarlem, kleine basisschool volledig gericht op de doelgroep meer- en hoogbegaafde kinderen.
> Basisschool de De Beekvliet Velserbroek. Basisschool met fulltime aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Plaatsing verloopt via Passend Onderwijs Velsen.
> Basisschool de Twickel in Hoofddorp. Basisschool met fulltime aanbod voor hoogbegaafde kinderen.
> Integraal Kind Centrum IJmond in Beverwijk (Speciaal Onderwijs) biedt gespecialiseerde begeleiding voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Plaatsing geschiedt via Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. 

Voortgezet Onderwijs Zuid Kennemerland met aandacht voor doelgroep
Elke middelbare school in de regio Zuid Kennemerland heeft een specialist Hoogbegaafdheid benoemd. Bij deze persoon kun je terecht met specifieke vragen rondom hoogbegaafdheid op de betreffende school. Via de website van Passend Onderwijs kun je meer informatie vinden over de mogelijkheden binnen het Voortgezet Onderwijs in de regio. 
> College Hageveld in Heemstede.  Atheneum met VIA, een onderwijsafdeling onder andere gericht op de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
> Gymnasium Felisenum in Velsen. Gymnasium met optie voor tussenjaar (Prelisenum).