Zorg en/ of opleiding rondom Hoogbegaafdheid.

> Expertisecentrum/adviespraktijk Hoogbegaafdheid Nijmegen (CBO).
> Landelijke vereniging van specialisten in gifted education/hoogbegaafdheid ECHA netwerk.
>


> Novilo opleiding en netwerk specialisten hoogbegaafdheid.
> Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem, onder andere individuele ondersteuning via deskundigen of de mogelijkheid te bespreken of er via een Persoons Gebonden Budget hulp kan worden geregeld.
> Landelijke Ouder Vereniging Pharos voor ouders van hoogbegaafde kinderen biedt informatie, activiteiten en een overzicht van activiteiten die in het land plaats hebben.
> Ouder vereniging Balans Balans Digitaal biedt een mooi overzicht van verschillende onderwerpen.
> Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs is er voor studenten uit het hoger onderwijs die informatie en ondersteuning zoeken rondom (het omgaan met) hoogbegaafdheid.
> Linken naar informatie over speelmiddagen, kampen voor hoogbegaafde kinderen en andere vormen van ontmoeting:
Pharos Kampen
Peers2play
Unique talent kampen
Stichting IQ plus